จำหน่าย และรับซ่อม Oil Cooling Unit, แอร์ตู้คอนโทรล
Home About us Products News Contact us

Categories

- SUIDEN
+ 1
+ 1
+ SS-22EG-8B / SS-22DG-8B
- NMB AC Axial Fans
+ Model : 3115PS / 08038PB
+ Model : 3610PS / 09225PB
+ Model : 4710PS / 11925PB
+ Model : 4715MS / 11938MB
+ Model : 5915PC / 15038PB
- NMB DC Axial Fans
+ Model : 1604KL / 04010KL
+ Model : 1606KL
+ Model : 1608KL
+ Model : 2406KL / 06015KA
+ Model : 2410ML
+ Model : 3106KL
+ Model : 3110KL / 08025SA
+ Model : 3110RL
+ Model : 3610KL
+ Model : 3612KL
+ Model : 4710KL / 11925SA
+ Model : 4715KL / 4715KL
+ Model : 5920PL
- OIL COOLING UNIT
+ OCT-22-A (2240 w.)
+ OCT-28-A (2770 w.)
- Capacity(w) 300
+ NTS-300
- Capacity(w) 400
+ NTS-400
- Capacity(w) 820
+ NT-800
+ NTS-800
- Capacity(w) 902
+ NT-900
- Capacity(w) 1075
+ NTS-1000
- Capacity(w) 1220
+ NTS-1200
- Capacity(w) 1449
+ NTS-1500
+ NTS-1500TOP
- Capacity(w) 2064
+ NTS-2000
- Capacity(w) 2441
+ NTS-2500

Products


GKTECHCOLTD.com | GKTECH.co.th | NITTA.co.th

Copyright 2014 NITTA Alright Reserved
บริษัท นิตตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 382/7 หมู่ที่ 1 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ 10540 โทร. 0-21817684 โทรสาร. 0-2181-7685